Vítejte na webových stránkách ČSSD Brno-Černovice.

Najdete zde aktuální informace o našich aktivitách v Brně-Černovicích a kandidátech ČSSD za Brno-Černovice.

 


V Brně-Černovicích pokračují v realizaci investičních akcí

Po 09.11.2015 13:30

Městská část Brno-Černovice i v závěru roku 2015 pokračuje v realizaci investičních akcí, a to zejména v oblasti bytového fondu, který má ve správě. Nejnověji se jedná o zateplení přízemních bytů v domech Krausova 1 – 12, které by mělo být hotové ještě do konce letošního roku.

„Pod přízemními byty na Krausově ulici se nacházejí bývalé kryty civilní ochrany a podobné suterénní prostory. Z tohoto důvodu v těchto bytech často docházelo k promrzání podlah a následné tvorbě plísní. Na základě podnětů nájemníků jsme proto přistoupili k jejich zateplení, a to jak z boční strany, tak i zespodu. Věříme, že toto opatření přispěje ke zvýšení komfortu bydlení zdejších obyvatel,“ říká starosta městské části Brno-Černovice Pavel Blažík k akci, jejíž náklady by měly dosáhnout necelých 2 milionů Kč.
Městská část Brno-Černovice obhospodařuje více než 1 100 bytů a postupná regenerace bytového fondu patří k prioritám stávajícího vedení radnice. „Z větších akcí letošního roku lze zmínit již dokončenou výměnu necelé stovky vstupních dveří do bytů v domech Húskova 6, 8, 10, Cornovova 49 a Húskova 27 v ceně cca 2,2 miliony Kč a zejména pak probíhající modernizaci bytových jader a výměnu stoupaček v domech Kneslova 4 – 20 za téměř 30 milionů Kč, která se nyní nachází přibližně ve dvou třetinách a měla by být hotová do konce března 2016,“ podotýká starosta Blažík. V obdobném trendu hodlá samospráva městské části pokračovat i v příštích letech. Největší plánovanou investiční akcí pro rok 2016 je modernizace bytových jader a výměna stoupaček v domech Krausova 1 – 6.
Černovičtí se ovšem nevěnují pouze investicím do bytového fondu. Již od letních měsíců probíhá realizace nástavby a přístavby mateřské školy v ulici Elišky Krásnohorské, kde by od ledna 2016 měla vzniknout nová třída pro celkem 24 dětí. V druhé polovině listopadu je plánováno dokončení stavebních úprav nebytových prostor na Charbulově ulici, které budou sloužit pro potřeby kontaktního místa „Senior Point“, do konce roku by pak měla být opravena vzduchotechnika v tzv. Sociálním domě (objekt slouží zejm. přípravě obědů pro seniory) a vyměněna okna a opraveno pódium v tzv. Areálu zdraví na Kneslově ulici.
„Pamatovali jsme i na černovické dobrovolné hasiče, kterým ještě do konce roku díky získané dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje vyměníme okna a dveře v jejich zbrojnici na Faměrově náměstí, čímž mimo jiné zajistíme zkvalitnění prostředí, v němž hasiči vyvíjejí svoji činnost, a rovněž poměrně významné energetické úspory,“ dodává starosta Blažík.