Vítejte na webových stránkách ČSSD Brno-Černovice.

Najdete zde aktuální informace o našich aktivitách v Brně-Černovicích a kandidátech ČSSD za Brno-Černovice.

 


ČSSD nabízí černovickým občanům změnu

Po 04.10.2010 00:00

ČSSD působí v Zastupitelstvu MČ Brno-Černovice od roku 2006 v opozici proti koalici složené nyní ze zástupců ODS, KDU-ČSL, VV a SZ a jako taková měla v uplynulých čtyřech letech velmi omezené možnosti prosazovat svůj pohled na dění v městské části. Prostřednictvím svého volebního programu proto předkládá občanům vizi směřování Černovic v nadcházejícím volebním období. Program nese název "Změna pro Černovice" a vyjadřuje tak snahu ČSSD o poměrně zásadní proměnu stávajícího způsobu správy městské části.

Jednou z priorit černovické ČSSD je politika bydlení. Jako problematické a sociálně necitlivé vnímá především rychlost zvyšování nájemného v obecních bytech během uplynulého volebního období. "Od roku 2007 došlo ke zvýšení nájemného v bytech první kategorie o téměř 80 % (z 34,82 Kč/m2 na stávajících 62,24 Kč/m2), v případě bytů čtvrté kategorie dokonce o přibližně 160 % (ze 17,59 Kč/m2 na stávajících 46,20 Kč/m2). Vyšší nebo stejně vysoké nájemné v rámci města Brna mají pouze městské části Žabovřesky, Komín, Řečkovice a Mokrá Hora, Královo Pole a Židenice," říká Mirka Wildmannová, lídr kandidátky a dosavadní předsedkyně sociálnědemokratického klubu zastupitelů. "Kupříkladu sousední městské části Brno-jih či Slatina požadují ve svých bytech nájemné mnohem nižší, konkrétně 44,- Kč/m2 za byt první kategorie na Brně-jihu, respektive 52,57 Kč/m2 ve Slatině," doplňuje Mirka Wildmannová. Černovická ČSSD deklaruje, že v případě svého volebního úspěchu nezvýší v roce 2011 nájemné v obecních bytech a stejný postup se bude snažit uplatnit v závislosti na celkové ekonomické situaci i pro rok 2012. Důraz bude kladen také na absolutní průhlednost procesu přidělování obecních bytů.

V oblasti sociální politiky bude ČSSD prosazovat zachování a postupné zlepšování služeb poskytovaných Sociálním domem na Charbulově ulici. Mirka Wildmannová k tomu dodává: "Zasadíme se o celkovou rekonstrukci kuchyně v Sociálním domě. Za klíčové také považujeme zachování spolupráce Sociálního domu s pečovatelskou službou v Židenicích."

Pozornost hodlá ČSSD věnovat také stavu komunikací v Černovicích. Zaměřit se hodlá zejména na zlepšení zimní údržby chodníků, která byla dle jejího názoru v uplynulé sezoně nedostatečná. ?Prioritou je pro nás také vybudování dalších parkovacích míst v naší městské části, a to především na ulicích Kneslova, Turgeněvova, Olomoucká a Řehořova,? upřesňuje Mirka Wildmannová.

Velmi kriticky hodnotí černovická ČSSD informační politiku stávajícího vedení městské části. ?Oficiální internetové stránky radnice jsou naprosto nedostatečné, neaktuální, nejsou zde zveřejňovány ani zápisy ze zasedání zastupitelstva a schůzí rady,? říká dvojka na kandidátce a člen Zastupitelstva Jihomoravského kraje Pavel Blažík. ?Transparentnost a informační otevřenost považujeme za jedno z nejvýznamnějších protikorupčních opatření. Proto v případě volebního úspěchu spustíme zcela nové webové stránky městské části, na kterých budeme vedle různých zajímavostí a aktuálních informací zveřejňovat zápisy či usnesení ze schůzí všech samosprávných orgánů městské části (zastupitelstva, rady, výborů. komisí). Postupně sem začneme umísťovat též zvukové záznamy ze zasedání zastupitelstva,? pokračuje Pavel Blažík a dodává: ?Na internetu chceme zveřejňovat také veřejné zakázky zadávané městskou částí, a to od zadávacích podmínek až po výsledek příslušného výběrového řízení.? ČSSD chce rovněž změnit přístup radnice k oficiálnímu zpravodaji městské části ? Černovinám. ?V současné době nemá opozice žádného zástupce v redakční radě Černovin a podle toho také zpravodaj vypadá. Bude-li ČSSD po volbách působit ve vedení městské části, zajistí přístup do Černovin také opozici, a to i prostřednictvím přítomnosti jejích zástupců v redakční radě,? uzavírá Pavel Blažík.

Další informace o činnosti a postojích černovické ČSSD lze získat na webových stránkách:

www.cernovice.cssdbrno.cz

www.fandimebrnu.cz/cernovice

www.facebook.com (profil ?Místní organizace ČSSD Brno-Černovice?)

Kontakty:

Ing. Mirka Wildmannová, Ph.D.
tel.: 606 712 185
e-mail: mirkaw@econ.muni.cz

Mgr. Pavel Blažík
tel.: 724 330 052
e-mail: pavel.blazik@seznam.cz